Försäkra dig om en trygg vardag efter vigseln

Nu är pingsten här och då är det många som säger ja till varandra. Att gifta sig betyder inte bara att man bekräftar sin kärlek till partnern, det är också ett viktigt tillfälle att se över sina försäkringar.

Text: If försäkringar  Foto: Roger Nellsjö – FeetOnTheGround.se


Denna text är en promotion från If Försäkringar


Många vigselinrättningar är sedan länge fullbokade i helgen och runt om i landet klämtar kyrkklockor för nygifta par. Att se över sina försäkringar är kanske inte det första man tänker på när man går i giftastankar, men ett gott försäkringsskydd gör att man slipper oroa sig för ekonomin och istället kan satsa på att lyfta kärleken. När dammet har lagt sig är det därför klokt att se över vilka förändringar som behöver göras.

– När du gifter dig är det viktigt att se över vilka försäkringar som du och din partner behöver. Det kan ha varit ett tag sedan man gick igenom dem senast. Nya behov uppstår och kanske behöver ni göra några förändringar, säger Jörgen Pettersson, försäkringsjurist på If.

 

Den största utgiftsposten för hushållen är bostaden, mer än en fjärdedel av pengarna går dit. Om man har lånat pengar till ett hus eller en bostadsrätt kan en livförsäkring vara extra värdefull att ha.

– En livförsäkring är viktig för de par som äger bostaden tillsammans. Är den efterlevande förmånstagare har den råd att bo kvar om den andra skulle avlida, säger Jörgen Pettersson.

 

Dessutom kan det vara tryggt att ha en sjuk- och olycksfallsförsäkring om ens livspartner råkar ut för en olycka eller drabbas av en allvarlig sjukdom. Med en sådan försäkring ges ekonomisk trygghet som kan underlätta situationen om vardagen plötsligt förändras.

– Ingen försäkring i världen hjälper mot den livssituation som kan uppstå om något skulle hända ens partner – däremot kan en sjuk- och olycksfallsförsäkring göra det lite lättare ekonomiskt om man behöver ställa om till en ny vardag, säger Jörgen Pettersson.

 

Förutom detta behöver alla ha en hemförsäkring. Med en sådan kan man få ersättning om ens saker stjäls vid inbrott eller förstörs i en brand eller vattenskada. Dessutom ingår alltid rättsskydd och ett ansvarsskydd, som ersätter om man av misstag förstör annans egendom.

 

Till sist: För nygifta som ska resa på smekmånad är det en bra idé att se över reseskyddet.

– I hemförsäkringen ingår alltid ett reseskydd som betalar för vård om man blir sjuk eller skadad utomlands. Om man även vill kunna få ersättning för förseningar, utebliven resa med mera ska man skaffa en hemförsäkring med utökat reseskydd, säger Jörgen Pettersson.

 

 

If har samlat några viktiga råd för nygifta att tänka på:

  • Börja med att se över era försäkringar. Vilka har ni och vad täcker dessa?
  • Som sammanboende med gemensam ekonomi är livförsäkring och sjuk- och olycksfallsförsäkring extra viktiga.
  • Planerar ni att byta bostad? Då är det viktigt att skaffa en försäkring för det nya boendet. Exempelvis behöver man ett bostadsrättstillägg om man byter från hyres- till bostadsrätt.
  • Om man skaffar det första gemensamma boendet är det viktigt att se över alla ägodelar och räkna ut ett ungefärligt värde. Detta anger man som lösöresvärde till sitt försäkringsbolag.
  • Titta igenom det ni äger. Har ni något som behöver en extra försäkring?
  • Har ni olika försäkringsbolag kan det finnas fördelar med att samla allt hos ett bolag. Glöm inte att jämföra villkoren. Det finns flera tjänster på nätet som jämför försäkringar, men titta inte bara på priset. Vad försäkringen täcker om det skulle hända något är minst lika viktigt.
  • Ska ni betala månads-, kvartals- eller årsvis? Välj det som passar ekonomin bäst. Att betala årsvis är oftast billigast, men då måste man lägga ut en större klumpsumma. Med månadsbetalningar sprider man utgifterna men får oftast betala ett litet påslag för fakturahantering.


Håll koll på oss