Inlägg

Äktenskapsförord – en svår fråga?

När man går i giftastankar kan det kännas långt borta att ens nämna ordet äktenskapsförord. Men det kan vara ett…

Få koll på det juridiska

Många svenskar lever i den romantiska bubblan att kärleken övervinner allt och att det är tråkigt och oromantiskt att avtala…