Få koll på det juridiska

Många svenskar lever i den romantiska bubblan att kärleken övervinner allt och att det är tråkigt och oromantiskt att avtala om något som känns så avlägset när man är nykär, skriver Linda Bohlin.

Text: Linda Bohlin (chefsjurist, Juristpunkten)  Foto: Shutterstock

Det brukar talas om att kärleken är blind och även inom juridiken går det att sätta ord på detta.

I dagens Sverige är kunskapen om vad som gäller juridiskt när man flyttar ihop, skaffar barn, kanske gifter sig och slutligen dör väldigt splittrad. Och bland dem där kunskapen finns så är intresset för att avtala om dessa frågor oftast begränsat. Många svenskar lever i den romantiska bubblan att kärleken övervinner allt och att det är tråkigt och oromantiskt att avtala om något som känns så avlägset när man är nykär. Andra tänker att det kan vänta till senare, till om problem skulle uppstå och en tredje kategori går och funderar över detta men vill inte väcka frågan inledningsvis med en risk att verka osäkra på relationen.

Som sambos så stadgar lagen att två personer som tillsammans införskaffar en bostad och ett bohag med syfte att gemensamt leva där förbinder sig automatiskt att dela lika på denna bostad och bohag om en separation skulle ske. Detta gäller oavsett om den ena parten betalt hela lägenheten, allt bohag och kanske stått för alla löpande kostnader. Det enda sättet att skydda sig om den ena parten bidrar mer ekonomiskt är att avtala om detta genom ett samboavtal. Genom ett sådant avtal kan parterna tillsammans idag när de är överens bestämma hur en delning ska ske, innan en eventuell konflikt uppstår. I annat fall kan den parten som betalt allt få acceptera att utge hälften av bostaden och bohaget till den som inte bidragit alls.

I många andra länder är det självklart att man skriver ett äktenskapsförord och det är mer en regel än ett undantag, men i Sverige är det relativt ovanligt om det inte handlar om människor med stora förmögenheter eller kändisar. Det många dock inte är medvetna om är att om något oförutsett inträffar så kan det få allvarliga konsekvenser för alla inblandade och då är det för sent att avtala om detta, det är även försent att skylla på okunskap. Utan äktenskapsförord så ska alla tillgångar och skulder delas lika, det gäller inte bara gemensamma sådana utan allt man hade med sig in i äktenskapet. Så om den ena har stora skulder så kan den andre bli tvungen att ta på sig att betala hälften av dessa vid en skilsmässa. Detsamma gäller med ett ärvt hus som utan ett äktenskapsförord ska delas lika med den andre parten.

Många gifter sig heller inte idag utan lever som sambos under hela livet. Det är formellt inget fel med det, men det kan bli ett problem om parterna har barn och om en av parterna skulle plötsligt gå bort. Enligt svensk lag idag så ärver inte sambos varandra och går därför den ena bort så är det inte sambon som ärver utan den avlidnes föräldrar och syskon. Även om barnen ärver sin laglott om tio procent så har den andre parten ingen rätt till varken bostad, bohag eller eventuella besparingar. För att skydda sig mot detta går det att upprätta ett testamente där parterna bestämmer om vem som ärver vad. Speciellt om det är barn inblandade så är det extra viktigt att trygga den ekonomiska fortsättningen för familjen om något skulle ske.

Många är av uppfattningen att alla typer av avtal är krångliga och tar både tid och pengar att skapa. Men den timmen det tar att träffa en jurist och de tusenlapparna det kostar att få ett avtal upprättat är oftast en minimal kostnad i förhållande till de kostnader som en separation eller ett dödsfall utan avtal kan leda till.

Källa: SVT Opinion