Samkönade bröllop

Samkönade äktenskap blir allt vanligare, men fortfarande finns det en del frågetecken kring detta. I denna artikel reder vi ut några frågor och ger svar.

Text: Anna  Foto: Shutterstock

I Sverige är det möjligt att ingå samkönade äktenskap borgerligt sedan den 1 maj 2009 och inom Svenska kyrkan är det från 1 november 2009 möjligt att få kyrklig samkönad vigsel. Och i USA blev det lagligt i samtliga delstater under sommaren 2015. Samkönade bröllop är således inget ovanligt idag, men det kan ändå uppstå frågor kring detta. Vi tog reda på några av frågorna med hjälp av en präst som förrättat flera vigslar för par av samma kön.

Vad säger prästen vanligtvis under vigseln av ett samkönat par? Skiljer hans ”tal” sig från när han viger ett par av olika kön?

Varje vigsel är unik - varje par har sin egen berättelse som man tar hänsyn till. På det sättet skiljer sig inte vigsel mellan par av samma kön från vigsel mellan par av olika kön.

Enligt amerikansk tradition är det vanligt att bruden förs fram till altaret av hennes far. Hur tar man ställning till detta när två kvinnor gifter sig?

I Sverige är det tradition att brudparet går fram tillsammans, som en symbol för att parterna väljer varandra och att de frivilligt och jämställda vandrar till vigseln.

Att reflektera över symboliken i de olika delarna av ceremonin är också ett sätt att bli mera närvarande i vigseln. I Sverige påverkas vi av inte minst amerikansk kultur. Detta slår igenom även i många brudpars önskemål om sitt bröllop.

En vanlig fråga är om bruden kan låta sig ledas fram till altaret av sin pappa. Det finns inget i Svenska kyrkan som förbjuder den seden, men det kan vara värt att fundera över symboliken i handlingen. Ursprungligen handlar det om att ansvaret för kvinnan lämnas över från fadern till mannen och härstammar från tiden då kvinnor inte var myndiga. En del präster kan av den anledningen komma att neka till att bruden leds av sin far fram till altaret.

Övriga ting eller aspekter som skiljer sig åt från när ett par av olika kön ingår äktenskap i kyrkan?

Både bibeltexter och psalmer handlar ofta om kärleken mellan man och kvinna. Men det finns en fin psalm i Psalmer i 2000-talet av Sven Hillert som är skriven just med tanke på par av samma kön. Den passar även för par av olika kön.

Mer information och skillnader mellan olika vigselordningar hittar ni här:

Svenskakyrkan.se