Jag är ingen talare men…

Få bröllopsfester hålls utan att det klingas i glasen. Men vem ska klinga först? Vem förväntas klinga och vad bör det efterföljande talet innehålla? Lugn. Bröllopsmagasinet guidar dig i talets ”do’s” and ”dont’s.

Text: Karolina Skoglund Foto: Shutterstock

Nej. Få av gästerna på ett bröllop är egentligen talare. Var fjärde person lider faktiskt av någon form av scenskräck och att tala på ett bröllop kan vara något av det svåraste som finns. Stämningen är känslosam, det är din vän eller släktings kanske största dag i livet och publiken kan i vissa fall vara extremt stor. Men som med allt annat finns det knep som gör att man kan ta sig ur de mest tuffa situationerna med bravur – utan att inleda med den klassiska frasen.

 

Alla som vill kan hålla tal

Vem som helst av bröllopsgästerna kan egentligen ställa sig upp och säga några väl valda ord till bröllopsparet under middagen. De som enligt tradition inte ska göra det är endast bruden och brudgummen. Enligt regelverket behöver de inte ens resa sig upp och tacka gästerna för deras närvaro. Men trots att det inte är tradition i Sverige kan de givetvis göra det om så önskas. I våra grannländer i Norden håller brudgummen ett tal där han bland annat tackar brudens föräldrar för bruden.

 

De som förväntas hålla tal

Brudens far hälsar enligt gammal tradition gästerna välkomna vid drinken eller förrätten och utbringar därmed en välkomstskål. Traditionen ser ut så eftersom det oftast var brudens föräldrar som betalade bröllopet förr i tiden. Nu är det i många fall ändå brudens far som inleder, även fast han nu oftast välkomnar å bröllopsparets vägnar. Han förväntas även hålla ett tal senare till bröllopsparet, där han framförallt vänder sig till dottern men även säger några väl valda ord till sin nya svärson.
Brudgummens far förväntas också att hålla ett tal till bröllopsparet i vilket han önskar dem lycka och välgång. Det kan också vara han som håller tacktalet när alla ätit färdigt. Även brudens far kan göra det eftersom det är han som fört värdinnan till bordet.
Om det finns tärnor eller marskalkar på bröllopet förväntas även dem hålla tal.
Det finns ingen bestämd person som ska hålla i den så kallade brudskålen. Lämpligt är dock att någon närstående gör det, till exempel en förälder till brud eller brudgum, tärna eller marskalk. Även toastmastern kan hålla brudskålen.

 

Vad talet bör innehålla

Ett gammalt kinesiskt ordspråk säger: ”Skriv kränkningar i sand. Hugg välsignelser i marmor.” Det gäller även för bröllopstal. Man undviker alltså att tala om ledsamma saker och beklaga sig på en bröllopsfest. Tidigare kärlekshistorier passar sig inte heller i talet. Om du nu måste tar du med fördel upp dem på möhippan eller svensexan i stället.
Oavsett om du bara känner en av de som gift sig bör du försöka få in båda i ditt tal. Gemensamt för alla bröllopstal är att de ska sluta med en välgångsönskan till brudparet.
Tänk också på att gärna ha ditt vinglas i handen, eftersom en skål till brudparets alltid bör ges i slutet av talet.

Så skriver du bröllopets bästa tal

Ett bröllopstal bör vara ungefär tre minuter långt. Då riskerar du inte att tråka ut bröllopsgästerna eller för den delen spräcka toastmasterns eller toastmadamens tidsschema för middagen.
Givetvis finns det lika många sätt att skriva ett tal på som sandkorn i öknen. Ett enkelt sätt att disponera det på är att dela in det i tre delar: en inledning, en mellandel och en avslutning. Fokus, runt tre fjärdedelar, bör ligga på mellandelen. Inledningen bör vara något längre än avslutningen, men båda bör hållas korta. Om det är någonstans i talet du ska vara rolig så är det i slutet. Följande tre varianter är förslag på teman till olika tal:

• Citat: Börja med ett lämpligt citat följt av ett par rader om hur bra brudparet passar ihop och fina personer de är. Avsluta med att utbringa en skål.

• Argumentation: Inled med ett antal uppgifter om paret eller en av dem som väcker intresse. Fortsätt med en bakgrundsbeskrivning, till exempel om hur du lärde känna personen/personerna. Börja sedan argumentera. Tesen är att personen/personerna är fantastiska. Exemplifiera genom egenskaper och avsluta talet med en sammanfattning och en slutsats.

• Berättelse: Börja med en snabb introduktion och presentera karaktärerna, följ upp med en konfliktupptrappning. Fortsätt med en fördjupning och själva konflikten. Avsluta med att lösa den.

För att hålla koll på längden är ett tips att i förväg läsa upp talet samtidigt som du tar tiden. Blev talet för långt behöver du gå igenom det igen för att se vad du kan stryka. Har du svårt för att välja bort delar kan du pröva att läsa upp talet utan fusklapp. De delar du glömde bort är troligtvis de minst väsentliga.

 

Om du inte kan själv – låna någon annans

Förväntas du hålla tal och är handfallen när det kommer till att utforma det själv, finns det givetvis färdigskrivna bröllopstal. Det finns mängder att välja mellan på nätet för en billig penning.

 

Talarordning

Det finns en klassisk talarordning på bröllop som vissa väljer att hålla sig till. Den ser ut såhär: Brudskålen, välkomsttal, brudens far, brudgummens far, vigselförrättaren (prästen), äldre generationen, syskon, marskalk/brudtärna, övrig släkt, chef, vänner och bekanta, toastmaster eller toastmadame läser upp hälsningar och telegram, tacktal.
Givetvis är regler till för att brytas. Vill er toastmaster eller toastmadame till exempel inleda middagen med en välkomstskål går det alldeles utmärkt.

 

Besegra nervositeten

Ofta ligger nervositeten hos en talare i att man har för höga krav på sig själv. Därför underlättar det om du lyckas släppa dig själv som huvudperson. Fokus på sig själv gör nämligen att man i större utsträckning lägger ner energi på att fundera över hur man ser ut och inför andra i stället för på själva uppgiften. Hjärnans arbetsminne fungerar ungefär likadant för de flesta människor: man orkar hålla runt sju enheter information aktiva samtidigt. Om du ägnar mycket uppmärksamhet åt att fundera på om publiken tycker du är underhållande nog och hur hårt du måste hålla i glaset för att inte tappa det innebär det att det finns mindre kapacitet kvar för att fokusera på själva talet. På så sätt blir det lättare att komma av sig och säga fel. Ett knep är att försöka vända på uppmärksamheten och i stället rikta den utåt.

 

Gör ditt tal rättvist

Stå upp. Då ser alla vem du är och kan sitta i sina stolar. Försök att tala högt och tydligt. De som inte hör blir besvärade och känner sig utanför. Ha gärna talet nedskrivet men försök att tala utan papper om det går. Läs talet minst tio gånger högt för dig själv för att memorera det. Se även till att ha läst talet högt för någon annan person innan det är dags på riktigt. Om du vill ha stödlapp bör du undvika att sänka ansiktet ned mot pappret. Då går ljudet ned i golvet i stället för ut i lokalen. Titta gärna på de som talet riktar sig till, åtminstone då och då.
Om du som talare önskar använda dig av till exempel ett bildspel som du ska visa upp får du inte glömma bort att förbereda tekniken extremt mycket. Ingen vill bli avbruten i middagen för att se en talare springa och leta kontaktuttag till en projektor.

LÄS MER


Håll koll på oss